Chytrá horákyně

Motto : " Chytrost nejsou žádné čáry ... "

▪ Projekt Aktivační centrum

Je projekt celoživotního vzdělávání lidí s postižením. Původní plán střednědobé koncepce MŠMT není dosud pro nedostatek financí garantován státem, ale idea pokračování studia po absolvování speciálních škol a kurzů k doplnění vzdělávání našla v naší lokalitě velkou odezvu u klientů ÚSP i osob s postižením v rodinách. Záštitu nad projektem převzala místostarostka Alena Winterová a první absolventi letos převezmou své „diplomy“.

Vedoucí projektu : PaedDr. Jana Veselá (tel. 606670530)

Lektorka               : Mgr. Soňa Hellerová

Časová realizace: leden 2006 - prosinec 2008

Aktuálně:

19.6.2008 převzali na Městském úřadě v Rumburku z rukou místostarostky Aleny Winterové diplomy za úspěšné dokončení 4semestrálního studia v projektu Aktivační centrum tito studenti:

Petr Mazal(ÚSP Brtníky), Marcela Kováčová(ÚSP Brtníky), Jaroslav Loos(Rumburk), Zuzana Miková(ÚSP Brtníky), Eva Knotková(ÚSP Brtníky), Pavel Šimral(ÚSP Brtníky),  Robert Neumann(ÚSP Brtníky), Marie Holečková(ÚSP Brtníky) - viz foto v galerii

Gratulujeme!

Poznámka : V současné době probíhá výuka jednou za 14 dní v prostorách Agentury Pondělí.

 
webmaster Stepanos